ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας παρέχει τη συγκατάθεσή του στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται από την Επιχείρηση www.mykoniatissa.gr,  με ΑΦΜ: 107248318 και  έδρα Πλατεία Λάκκα, Μύκονος, εφεξής Επιχείρηση, δυνάμει των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και λοιπών όρων, που μπορεί να βρει στην Ιστοσελίδα σχετικά με συγκεκριμένη λειτουργικότητα, χαρακτηριστικά ή προωθητικές ενέργειες, καθώς και με την εξυπηρέτηση πελατών, το σύνολο των οποίων θεωρείται μέρος και περιλαμβάνεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις .

Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ακόμα και αν επέλθει οποιαδήποτε τροποποίηση ως προς αυτούς.

Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως δεν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας www.mykoniatissa.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης συμφωνείτε επίσης με την Πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τα Cookies. Παρακαλούμε διαβάστε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και την Πολιτική για τα Cookies προκειμένου να λάβετε γνώση των όρων σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα, καθώς και κάθε δείγμα που παρέχουμε σε εσάς, είναι μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η πώληση, μεταπώληση οποιουδήποτε προϊόντος. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων χρήσης έχουμε το δικαίωμα, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης να ακυρώσουμε την παραγγελία σας ή μέρος των προϊόντων αυτής σε περίπτωση επαπειλούμενης κατά την κρίση μας παραβίασης των Όρων Χρήσης.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να είμαστε ακριβείς στην Ιστοσελίδα αναφορικά με τις πληροφορίες κατά την περιγραφή των προϊόντων μας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα, οι πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή χωρίς λάθη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο (ολόκληρο ή τμήμα αυτού) που διατίθεται στη Ιστοσελίδα, ιδίως των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων, του κειμένου, των γραφικών, των εικονιδίων, των εικόνων, φωτογραφιών, των συλλογών δεδομένων και του λογισμικού είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης ή/και των συνεργατών μας και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τους νόμους εμπορικών σημάτων και πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταπώληση, προσπέλαση, ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αξιοποίηση,  οποιουδήποτε σήματος ή εν γένει περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή μας.

Σε περίπτωση παραβίασης προστατευόμενου υλικού, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έγγραφη ειδοποίηση στην διεύθυνση του καταστήματος για ειδοποιήσεις παραβιάσεων συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:

(α) αναγνωριστικό του προστατευόμενου έργου/-ων που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί και βεβαίωση ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού ή ο εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων,

(β) μια περιγραφή του υλικού που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα και τη θέση του εν λόγω υλικού στη Ιστοσελίδα και (γ) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους όρους Χρήσης και τις οδηγίες για ορθή χρήση, όπως περιγράφονται στην Ιστοσελίδα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Απαγορεύεται η τροποποίηση ή αλλαγή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή της λειτουργίας της για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, υποχρεούσθε σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η Επιχείρηση ή συνεργάτες μας εκ της ανωτέρω παραβίασης.

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Δικαίωμα εγγραφής στη Ιστοσελίδας μας έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Απαγορεύεται η εγγραφή στην Ιστοσελίδα σε άτομα κάτω των 18 ετών. Η εγγραφή πραγματοποιείται, εφόσον δώσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας, του οποίου υποχρεούσθε να μην αποκαλύπτετε τα επιμέρους στοιχεία του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Αποδέχεστε ότι θα παρέχετε μόνο πληροφορίες επικαιροποιημένες και πλήρεις. Σε περίπτωση χρήσης της Ιστοσελίδας για λογαριασμό τρίτου, δηλώνετε ότι το τρίτο άτομο σας έχει εξουσιοδοτήσει να αποδεχθείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν. Σε περίπτωση που δεν έχετε την εξουσιοδότηση  ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνετε προσωπικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων Χρήσης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών χωρίς να αποκλείεται το κλείσιμο λογαριασμών, εφόσον βέβαια προηγηθεί ειδοποίηση του χρήστη.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας δηλώνουν στην ιστοσελίδα ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-shop μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο, την χρήση της Ιστοσελίδας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται  για το περιεχόμενο άλλων  Ιστοσελίδων ή άλλων Ιστοτόπων που συνδέονται με ή από τη Ιστοσελίδα μας. Σύνδεσμοι που εμφανίζονται στη Ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν προσυπογράφονται από την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες του αναφερόμενου περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή προμηθευτή. Η σύνδεση του επισκέπτη με ή από οποιαδήποτε Ιστοσελίδα εκτός του ιστότοπου ή άλλους ιστότοπους γίνεται με δική του ευθύνη. Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να εξετάζει ή να αξιολογεί προσφορές από Ιστοσελίδες εκτός της Ιστοσελίδας της ή οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που συνδέονται με ή από την Ιστοσελίδα, ούτε ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εν λόγω σελίδων και ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις τους.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Η Ιστοσελίδα της Επιχείρησης μπορεί να κάνει  προσφορές, κληρώσεις, διαγωνισμούς κλπ χαρακτηριστικά ,που δύναται να (α) υπόκεινται στους όρους χρήσης, τους κανόνες ή/και τις πολιτικές επιπροσθέτως ή αντί αυτών των όρων και των προϋποθέσεων και (β) να προσφέρονται από την Επιχείρηση ή από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που υφίστανται πρόσθετοι ή ειδικοί όροι για τα ανωτέρω, η χρήση αυτών θα υπόκειται στους εν λόγω πρόσθετους ή ειδικούς όρους χρήσης, τους κανόνες και πολιτικές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων,  την ορθότητα των υπηρεσιών που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και τη λειτουργικότητα αυτής και για το λόγο αυτό δεν υπέχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των ανωτέρω προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να  σας ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων της και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, την άμεση ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων.

Η Επιχείρηση προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας δεσμεύεστε να αποζημιώσετε την Επιχείρηση σε περίπτωση ζημίας που θα υποστεί από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή αίτημα τρίτου μέρους, που θα προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Συμφωνείτε επίσης να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε ζημία που προκληθεί από δική σας χρήση ρομπότ λογισμικού, των αραχνών, προγραμμάτων ανίχνευσης ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξόρυξης δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που επιβάλλει παράλογη επιβάρυνση ή φόρτο στην υποδομή μας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την Ιστοσελίδα, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και όλες τις ενέργειες που προβλέπουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψή σας στη Ιστοσελίδα θα υποβάλλεται στα Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα.

Για την περίπτωση διατύπωσης παραπόνου για τη διαδικτυακή αγορά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email μας info@mykoniatissa.gr.

Ομοίως μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές σχετικά με την πώληση προϊόντων στον ακόλουθο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
Email address: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
Website: HTTP://WWW.SYNIGOROSKATANALOTI.GR
Τηλέφωνο: (+30) 2106460862

 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΕMAIL

Συναινείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες (Ειδοποιήσεις) στις οποίες αναφέρονται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, ηλεκτρονικά από την Επιχείρηση μεταξύ άλλων μέσω email ή μέσω ανάρτησης ειδοποιήσεων στη Σελίδα. Συμφωνείτε ότι όλες οι ειδοποιήσεις που σας στέλνουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοια επικοινωνία είναι έγγραφη. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά, πρέπει να μας ειδοποιήσετε για την ανάκληση της εν λόγω συναίνεσης στέλνοντάς μας email στο info@mykoniatissa.gr και να διακόψετε τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που χορηγούνται σε σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παύουν να ισχύουν αυτόματα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να παρέχουμε τα οφέλη αυτής της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε χρήστη δεν μπορεί να συναινέσει στη λήψη Ειδοποιήσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

Η εν λόγω συναίνεση για την παραλαβή Ειδοποιήσεων είναι πλήρως ανεξάρτητη από οποιαδήποτε επιλογή μπορεί να κάνετε αναφορικά με την παραλαβή μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου. Οι επιλογές σας σε σχέση με την παραλαβή διαφημιστικών επικοινωνιών αναλύονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική σύμβαση μεταξύ μας σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν και διέπουν κάθε προηγούμενη πρόταση, σύμβαση ή άλλη επικοινωνία. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης, θεωρείτε ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε στείλτε μας email στο info@mykoniatissa.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο